Obsah

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí

 

Předání prvotní informace o mimořádné události

Prvotní informace o nebezpečí vzniku nebo o vzniku mimořádné události může být předána na operační středisko základní složky IZS osobně, faxem, elektronicky nebo telefonicky.

LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150
  • Krajské operační a informační středisko ("KOPIS")
        tel.:          950 330 110, 950 330 112
        fax.:         950 330 101
        e-mail:    kopis@hzspk.cz
 
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE ČR 158

 

Varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Vyhlašován může být třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

Bezodkladně po vyhlášení varovného signálu je předána tísňová informace obyvatelstvu o konkrétním hrozícícm nebezpečí a připravených opatřeních.

Ostatní signály sirén:

  • "Zkouška sirén"

- ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění zkušebním tónem

  - zpravidla 1. středu v měsíci ve 12:00 hodin
   
  • "Požární poplach"
- svolání jednotek požární ochrany