Obsah

Organizace


Základní škola a Mateřská škola Mlečice, příspěvková organizace, Mlečice čp. 90


Místní knihovna Mlečice, organizační složka obce bez právní subjektivity, Mlečice čp. 11 - OÚ

  • knihovna poskytuje zdarma veřejný internet
  • výpůjční doba: PO - liché:  12.00 až 18.00

                                PO - sudé:  12.00 až 15.00

Knihovna Prašný Újezd

  • výpůjční doba: dle dohody s knihovníkem (p. Hirnšál) 2x v měsíci

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů III. Mlečice

  • Pavel Smola, velitel hasičů, tel.: 724 162 526

 

Sbor dobrovolných hasičů Mlečice

  • Jaroslav Svejkovský, starosta hasičů

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů V. Prašný Újezd

  • Jan Klíma, velitel hasičů, tel.: 602 791 752

 

Sbor dobrovolných hasičů Prašný Újezd

  • Václav Klíma, starosta hasičů, tel.: 602 476 479

 

Myslivecké sdružení Mlečice z.s.

  • Jiří Hatina, předseda

 

Honební společnost Mlečice

  • František Šrepl, starosta

 

Český svaz včelařů Mlečice

  • Rudolf Rychlý, předseda